Datumi in lokacije koordinacijskih srečanj DDIGVG 2013

»ŠPORT in ŠPAS – 6. DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ

Datumi in lokacije koordinacijskih srečanj. (dopuščamo možnost  sprememb)

 

Četrtek, 21. marca, 2013:

Celje: na dan 21. marec,  v času od  8,30 do9:15 OŠ Slivnica pri Celju,

Ptuj: na dan 21. marec 2013, v času od  10,00 do 10,45 na OŠ Mladika,

Maribor: na dan 21. marec 2013, v času od  11,30 do 12,15 na OŠ Martina Konšaka,

Beltinci: na dan 21. marec 2013, v času od  13,00 do 13,45 na OŠ Beltinci,

 

Petek, 22. marca, 2013

Novo Mesto: na dan 22. marec 2013, v času od  10,30 do 11,15  na OŠ Šmihel,

Ljubljana: na dan 22. marec 2013, v času od  12,30 do 13,15  v  Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana,

 

Ponedeljek, 25. marca, 2013:

Gorica: za dan 25. marec 2013, v času od  11,30 do 12,15 na OŠ Kozara,

Koper: na dan 25. marec 2013, v času od  13,15 do 14,00 na OŠ Prade,

 

Slavko Sakelšek

040/ 414 000