Predstavitev

ŠPORT in ŠPAS – Druženje in gibanje vseh generacij

Predstavlja največji in najmnožičnejši projekt športno rekreativnega pomena na Slovenskem. Minulo šolsko leto smo organizirali skupaj 121 prireditev v mestih in krajih po vsej Sloveniji. Skupno je vse prireditve obiskalo in na njih aktivno sodelovalo preko 35.000 udeležencev, od najmlajše generacije iz vrtcev do najstarejše generacije iz društev in domov upokojencev.

S projektom ŠPORT in ŠPAS omogočamo najmlajšim iz vrtcev, učencem in učenkam osnovnih in srednjih šol, študentom, pedagogom, članom številnih športnih in ostalih društev ter zvez, sodelovanje predvsem z društvi in domovi upokojencev, sodelovanje s starši in starimi starši, družinami, rodbinami, prijatelji in znanci. V izrazito poudarjenem medgeneracijskem sodelovanju in pomenu družine predstavljamo in soorganiziramo aktivnosti na področju gibanja, solidarnosti, rekreacije in športa. Tako predstavljamo medgeneracijsko sodelovanje brez primere v slovenskem prostoru, tako po številu udeležencev, številu lokacij, času trajanja, kot po vsebini in trajnostnem pomenu.

 

Namen projekta

Namen projekta ŠPORT in ŠPAS je predvsem oživljanje nekdanjih vrednot, kot je hkratno druženje večih generacij, medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost. Poudarek je na sodelovanju, gibanju in zdravemu načinu življenja. Cilj tega projekta je torej izboljšanje medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na prenosu znanja iz generacije v generacijo in nazaj, ter v celoletnem spodbujanju ukvarjanja s športom, gibanjem, rednimi gibalnimi aktivnostmi, jutranji telovadbi in skupnim preživljanjem prostega časa.

 

Nosilci projekta

Športno društvo MEDIA ŠPORT in Fundacija PISMO SRCA, v sodelovanju z:fig2_i

Zvezo in društvi upokojencev,
domovi upokojencev,
starejšimi občani,
vrtci,
osnovnimi šolami,
srednjimi šolami,
nacionalnim projektom Ekošola,
mrežo Zdravih šol,
zdravstvenimi domovi,
Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije,
Gasilsko zvezo Slovenije in mnogimi prostovoljnimi gasilskimi društvi,
Zvezo za nordijsko hojo Slovenije,
Planinsko zvezo Slovenije,
številnimi športnimi društvi in zvezami,
Olimpijskim komitejem Slovenije,
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,fig1_i
Ministrstvom za zdravje,
Ministrstvom za javno upravo,
RTV Slovenija,
lokalnimi mediji,
Dinosom in
številnimi drugimi pravnimi osebami in posamezniki.

 

Udeleženci

– Upokojenci,
– starejši občani,
– stari starši,
– starši,
– družine,fig3_i
– otroci,
– najmlajši,
– pedagogi,
– zdravstveni delavci,
– gasilci ter
– ostale skupine in posamezniki.

 

Izvedba projekta

Prireditve izvajamo na več kot 100 lokacijah po vsej Sloveniji, skozi celo leto. Na prireditvah organiziramo: demonstracijo in vodeno jutranje razgibavanje, pohod vseh generacij, gibalne aktivnosti vseh generacij, spretnostne igre, zabavne aktivnosti, okoljevarstvene aktivnosti, medgeneracijska druženja in sodelovanja, zbiranje odpadnega papirja na našo fundacijo PISMO SRCA, … Na prireditvah predstavljamo pomen rednega gibanja, zdravo ter lokalno pridelano prehrano ter organiziramo srečanja in pogovor z znanimi ljudmi iz sveta športa, glasbe, kulture in znanosti. Vse to pa seveda izvajamo v zabavni in poučni obliki.

Več v konkretnem programu