Program prireditve

Predstavitev programa prireditve ŠPORT in ŠPAS – Druženje in gibanje vseh generacij

Leto 2020 predstavlja že 13. sezono prireditev od začetka organizacije vseslovenskega druženja in gibanja. Vsebinsko in organizacijsko se koncept skozi ta čas bistveno ni spreminjal, za vsako leto se zamenja le nosilna tema.

Že v samem začetku je bil osnovni namen projekta združevati vse udeležence preko vsebin: medgeneracijskega sodelovanja, gibanja, iger, športa, zdrave prehrane, zdravega okolja, zdravja nasploh, ustvarjanja, zabave, … in tako ostaja vse do današnjega dne.

Z motom skupaj znamo in zmoremo, s povezovanjem, pomočjo in solidarnostjo, smo k sodelovanju in organizaciji posameznih prireditev najprej povabili predvsem šole in vrtce iz vse Slovenije in odziv je bil preprosto izjemen! Tako je bilo leta 2007 skupaj kar 160 prireditev in celo 55.000 udeležencev. Projekt je bil že v letu 2008 uvrščen v program sedanjega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Od samega začetka in vse do leta 2015, so se vsi dogodki organizirali izključno istega dne, to je bila vedno tretja sobota v mesecu maju. Temu primeren je bil tudi malce daljši naslov prireditev in sicer ŠPORT in ŠPAS – Dan druženja in gibanja vseh generacij.

Želeli smo si, predlagali smo in tudi v polni meri uspeli, da so se vključili v posamezen dogodek vsi lokalni predstavniki: od šol, vrtcev, občin, društev, domov in društev upokojencev, gasilcev, policije, zdravstvenih domov, društev kmečkih žena, čebelarjev, sadjarjev itd.

Vse do danes prireditve praviloma ostajajo v neposredni bližini šol, v trajanju do štiri ure.

fig2_i

 

PREDVIDEN PROGRAM

9:00 – Zbor in popisovanje udeležencev.

Vsi tisti, ki z osebnim dokumentom dokažejo sorodstvo ali datum rojstva, kandidirajo za nagrado in diplomo »najštevilčnejše družine na prireditvi in najmlajšega ter najstarejšega udeleženca«.

Razdelitev priponk, zloženk oz. drugega gradiva udeležencem.

Pozdrav udeležencem in nagovor ravnateljev, županov ali drugih lokalnih veljakov.

9:30 – Skupno in vodeno ogrevanje, razgibavanje, telovadba po vzoru projekta,« 365 dni TELOVADIMO VSI«.

9:45 – Začetek pohoda. Vse generacije hodijo skupaj, proga je primerna za vse udeležence. Pogumnejši lahko prehodijo progo večkrat, speljanih je lahko več tras (lahko se organizira kolesarjenje, tek, trojke itd.).

11:00 – Na ciljnem prostoru pričakamo prve pohodnike. Pozdrav in druženje, lahko je izpeljan kviz ali druge animacije.

Pohodniki lahko dobijo malico.

Primeri dogajanja na osrednjem prostoru na tematiko nosilne teme

 • Predstavitev nosilne teme.
 • Predstavitev posebnih družin, posameznikov, dejavnosti.
 • ZDRAVSTVO: meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in srčnega utripa, promocija »nordijske hoje«, promocija zdravja in zdrave prehrane na stojnicah, pomena pitja zadostne količine vode.
 • GIBANJE: igranje enostavnih športnih aktivnostih (badmintona, metanja balinčkov, vlečenje vrvi, …), na osnovi medgeneracijskega sodelovanja (predstavitev družabnih iger NEKOČ in DANES – vlečenje vrvi).
 • VARSTVO OKOLJA: zbiranje in tehtanje odpadnega papirja ter zbiranje PVC odpadkov v zabojnike, izvedba kviza »Varujmo okolje«.
 • ZDRAVA PREHRANA: degustacija in promocija produktov zdrave hrane – EKO proizvodov, lokalno pridelane hrane, …
 • KULTURNI PROGRAM: himna, šolska mladinska folklora, šolski ansambel, dramske skupine, pevski zbori, harmonikaši in gimnastično plesne skupine.
 • Pogovori in predstavitve teme na plakatih, zloženki, igri, skeču, »stand-up« nastopi.
 • Pogovori z znanimi športniki in drugimi znanimi osebami.fig1_i

12:30 – Podelitev nagrad:

 • najmlajšemu udeležencu prireditve,
 • najstarejšemu udeležencu prireditve,
 • najštevilnejši družini prireditve,
 • lahko tudi ustanovi in organizatorjem.

12:45 – Zaključni govor in povabilo k udeležbi na naslednji prireditvi. Nagovor znanih ali drugih eminentnih oseb. Zahvala vsem zaslužnim.

 

fig3_i

Pobudniki projekta vsako leto organizirajo regijska srečanja – koordinacijske sestanke, na katerih se predstavi sam projekt in pomaga osvetliti vsebinske dele in organizacijske dimenzije ter prijeme. Po potrebi se obišče posamezne prireditelje, predvsem tiste, ki prireditev organizirajo prvič ali se jim pojavijo neznanke, težave, vprašanja.

Vsakemu prireditelju zagotovimo plakate, priznanja, priponke, zloženke, CD z avtorsko glasbo, lahko tudi drugo gradivo. V skladu z možnostmi od prireditelja do prireditelja tudi nagrade, vodo in ostalo potrebno.

Zadnje sezone lahko vsak prireditelj organizira dogodek v kateremkoli terminu tekočega leta. Od meseca januarja do decembra, med delavniki ali koncem tedna.

Povsem upravičeno lahko trdimo in zapišemo, da predstavlja projekt ŠPORT in ŠPAS – Druženje in gibanje vseh generacij, najbolj obiskano in največjo prireditev v Slovenji s področja medgeneracijskega sodelovanja, solidarnosti in vrednot dobrega.

Še veliko je načrtov, kaže se veliko možnosti in prostora za razvoj, predvsem pa je veliko potreb po preprostem in iskrenem sodelovanju, druženju in pomoči. Nekatere bomo skupaj uresničili že to leto. Bodite z nami, ustvarimo jih skupaj!