Vabilo k organizaciji tradicionalne prireditve – jubilejne 10. ŠPORT in ŠPAS

10. ŠPORT in ŠPAS DRUŽENJE IN GIBANJE VSEH GENERACIJ

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE – DRUŽENJE – GIBANJE

VABILO K SODELOVANJU- SKUPAJ ZNAMO IN ZMOREMO!

 

Spoštovana ga. Ravnateljica/g. Ravnatelj, vzgojiteljica/vzgojitelj, učiteljica/učitelj,koordinatorji!

v prihajajočem šolskem letu 2016/2017 Vas ponovno vabimo k organizaciji tradicionalne prireditve tokrat ljubilejne,10. ŠPORT IN ŠPAS.

Osrednja prireditev bo v soboto, 13. maja 2017 v Dravogradu na Koroškem!

Prisrčno vabljeni k udeležbi prav vsi, ki ste do sedaj organizirali posamezno ali celo več prireditev!

Lokacijsko bodo prireditve potekale ob šoli, vrtcu, bližnjem igrišču ali drugi primerni lokaciji. Posamezen prireditelj jo lahko popestri z lastnimi možnostmi in idejami.

 

PROGRAM 2016/2017:

 • Zbor in pozdravni nagovor;
 • predstavitev programa in aktivnosti;
 • zbiranje odpadnega papirja, za Fundacijo PISMO SRCA

(bogat nagradni sklad – več na www.pismosrca.si);

 • meritve srčnega utripa in krvnega tlaka;
 • pomen in demonstracija jutranje telovadbe – razgibavanje in telovadba vseh udeležencev;
 • demonstracija nordijske hoje;
 • skupni pohod;
 • NOILNA TEMA:
 • Nosilne teme: Hrana – Okolje – Gibanje;
 • družabno – zabavne igre;
 • nagradni natečaj, izdelajmo ŽOGO iz odpadnih surovin;
 • aktivnosti: postavitev stojnic in predstavitev aktivnosti iz lokalnega okolja,

( ravnanje s hrano, čebelarstvo, gasilstvo, društveno in družabno življenje, planinstvo,…);

 • nastopi šolskih glasbenih skupin in solistov;
 • podelitev priznanj za: NAJSTAREJŠI UDELEŽENEC, NAJŠTEVILČNEJŠA DRUŽINA, NAJMLAJŠI UDELEŽENEC.
 • NOVOST: celotno ali vsaj dele prireditve snemajte, zmontirajte in objavite na CD,ju pošljite tudi nam! V skladu z možnostmi naj to sodi v program šolskih ali izven šolskih aktivnosti.

 

Predlagamo združevanje pri organizaciji šol in vrtcev, vključevanje društev upokojencev, zdravstvenih domov, gasilskih društev, športnih društev, društev kmečkih žena, domov upokojencev, ostalih društev in organizacij in kraja, mesta in okolice. Povabite tudi šole, vrtce, družine, posameznike iz zamejstva in sosednjih držav.

 

Povabite SOSEDNJE DRUŠTVO – SOSEDNJO ŠOLO – SOSEDNJI VRTEC OBČINO …

Sami pa lahko jo lahko izpeljete tudi katerikoli drug dan v mesecih od septembra 2016 do junija 2017.

 

Potrudili se vsakemu organizatorju zagotoviti:

 • priponke 10. ŠPORT in ŠPAS, zloženko, diplome, plakate, CD z glasbo,
 • celovito nacionalno medijsko podporo: TV oddaja – radijska oddaja – tisk – splet,…
 • izpeljavo nagradnega natečaja in nagrade,
 • povabili bomo: občine, župane vseh mest, državni zbor, vlado RS, predsednika države.…
 • povabili bomo pomembne osebe iz javnega življenja.

 

Septembra ali oktobra 2016 Vas povabimo na regijska srečanja in se o vsem dogovorimo osebno!

Rok za prijave je 15. september 2016

Prijave pošljite na info@sportspas.si

 

Vključite prireditev v šolski načrt dela in naj bo 10. ŠPORT in ŠPAS DELOVNA SOBOTA – ŠPORTNI DAN!

Zbiranje odpadnega papirja prijavite na info@pismosrca.si, ki v š. l. 2016/17 poteka nekoliko drugače in sicer gre 90% vsote ustanovi in le 10/ fundaciji. Lahko boste tudi predlagali svojega kandidata za prejem štipendije v naslednjem šolskem letu, več na www.pismosrca.si.

 

Vsi, ki ste zbirali papir v š.l. 2015/16, lahko pošljete prijavo kandidata do 9. 09. 2016, s potrebno dokumentacijo za štipendiranje v š.l. 2016/17.

ŠPORT in ŠPAS je uvrščen v letni program športa MIZŠ in organizatorju omogoča točke za napredovanje.

 

Dodatne informacije: telefon: 01/23 62 616 ali e-pošta: info@sportspas.si ali 040/ 414 – 000.

 

Iskreno vabljeni!

Ljubljana, avgust, 2016

Zavod MEDIA ŠPORT

Slavko Sakelšek

dobrodejanje pismosrca