Datumi in lokacije koordinacijskih srečanj DDIGVG 2013