Poročilo – Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica