Prijava

 
Spoštovani!
Pred vami je spletna prijava na prireditev ŠPORT in ŠPAS – 16. druženje in gibanje vseh generacij za sezono 2022/23. Na podlagi uspešno oddane prijave, vas bomo vodili v evidenci sodelujočih ustanov, po elektronski pošti bomo v stiku s koordinatorji, na poštni naslov pa vam bomo poslali gradivo.
Navodila za izpolnjevanje prijave:
Navajajte le natančne uradne podatke! Če v času oddajanja prijave datum prireditve in število udeležencev še nista dokončno znana, podajte približne vrednosti. Izpolniti morate vse rubrike (izjema so opombe).
V primeru, da posamezne enote ustanove (npr. podružnične šole ali vrtec pri šoli) organizirajo prireditve ločeno, morajo oddati vsaka svojo prijavo.
V kolikor pride do bistvenih sprememb po oddaji prijave, oddajte prijavo s pravilnimi podatki ponovno, med opombe pa navedite, da gre za popravek že poslane prijave.
Ob uspešno oddani prijavi, boste na SEZNAMU PRIJAVLJENIH našli tudi vašo ustanovo!
Za več informacij v zvezi s prijavljanjem, nam lahko pišete preko kontaktnega obrazca.
Izvajalec »ŠD MEDIA ŠPORT« se zavezuje, da bo s prejetimi osebnimi podatki ravnal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, predvsem pa, da podatkov ne bo uporabil za druge namene, kot so lastni projekti ŠPORT in ŠPAS, Pismo srca in Žogarija.


16. DRUŽENJE IN GIBANJE VSEH GENERACIJ
Uradni naziv ustanove
Naslov ustanove
Naziv pošte
E-pošta ustanove
Koordinator (odgovorna oseba)
E-pošta koordinatorja
Telefon koordinatorja
Mesto koordinacijskega srečanja
Predvideno število udeležencev
Opombe

Podatki se shranjuje za potrebe evidence.