Prijava

 

  Spoštovani!
  Pred vami je spletna prijava na prireditev ŠPORT in ŠPAS – 19. druženje in gibanje vseh generacij za sezono 2023/24. Na podlagi uspešno oddane prijave, vas bomo vodili v evidenci sodelujočih ustanov, po elektronski pošti bomo v stiku s koordinatorji, na poštni naslov pa vam bomo poslali gradivo.
  Navodila za izpolnjevanje prijave:
  Navajajte le natančne uradne podatke! Če v času oddajanja prijave datum prireditve in število udeležencev še nista dokončno znana, podajte približne vrednosti. Izpolniti morate vse rubrike (izjema so opombe).
  V primeru, da posamezne enote ustanove (npr. podružnične šole ali vrtec pri šoli) organizirajo prireditve ločeno, morajo oddati vsaka svojo prijavo.
  V kolikor pride do bistvenih sprememb po oddaji prijave, oddajte prijavo s pravilnimi podatki ponovno, med opombe pa navedite, da gre za popravek že poslane prijave.
  Ob uspešno oddani prijavi, boste na SEZNAMU PRIJAVLJENIH našli tudi vašo ustanovo!
  Za več informacij v zvezi s prijavljanjem, nam lahko pišete preko kontaktnega obrazca.
  Izvajalec »ŠD MEDIA ŠPORT« se zavezuje, da bo s prejetimi osebnimi podatki ravnal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, predvsem pa, da podatkov ne bo uporabil za druge namene, kot so lastni projekti ŠPORT in ŠPAS, Pismo srca in Žogarija.


  19. DRUŽENJE IN GIBANJE VSEH GENERACIJ
  Uradni naziv ustanove
  Naslov ustanove
  Naziv pošte
  E-pošta ustanove
  Koordinator (odgovorna oseba)
  E-pošta koordinatorja
  Telefon koordinatorja
  Mesto koordinacijskega srečanja
  Predvideno število udeležencev
  Opombe (polje naj ne ostane prazno)

  Podatki se shranjuje za potrebe evidence.