ŠPORT in ŠPAS – 9. GIBANJE IN DRUŽENJE VSEH GENERACIJ

ŠPORT in ŠPAS – 9. DRUŽENJE IN GIBANJE VSEH GENERACIJ.

Centralna prireditev bo potekala praviloma v SOBOTO, 14. maja 2016, vse več ORGANIZATORJEV pa se odloča za termin, ki matični sredini najbolj ustreza.

Prelagamo vsebino PROGRAMA, ki naj ne poteka več kot 3 ure. Vsak organizator naj pri vsebini prireditve upošteva lokalne možnosti in interese. NE POZABITE NA IZPELJAVO AKCIJE ZBIRANJA ODPADNEGA PAPIRJA za fundacijo PISMO SRCA, ki skrbi za štipendiranje mladih. Predhodno naj se izdela in dostavi na prireditev tudi večje število skulptur iz odpadnih plastenk in zamaškov z motivi po lastni zamisli (lahko je tudi žoga). Fotografije z imeni in naslovi avtorjev skulptur pošljite na info@sportspas.si, najboljše ideje bodo nagrajene. Več o tem kmalu na www.sportspas.si.

 

8.30 do 9.00 – zbor

POZDRAVNI GOVOR ( glavni organizator – ravnatelj – župan – častni gost..)
KRATKA PREDSTAVITEV DOGODKA – predstavitev vsebine in časovnega poteka druženja.

9.15

Pogovor o pomenu in učinkih redne jutranje telovadbe – preprosta in prilagojena demonstracija vaj: OGREVANJE IN RAZGIBAVANJE PRED POHODOM.

9.30

POHOD
Dolžino in zahtevnost lahko prilagodimo zmožnostim in interesu posamezni skupini udeležencev. Lahko se odločimo samo za eno skupno pot, lahko pa je poti več; prilagojene pa naj bodo sposobnostim vseh udeležencev. V program povabite in vključite tudi starejšo generacijo – njim prilagojeno v vse aktivnosti.

10.15

MERITVE SRČNEGA TLAKA, KRVNEGA PRITISKA, SLADKORJA V KRVI,…
K sodelovanju povabite zdravstveni dom, zdravstvene delavce,…

GLAVNA TEMA PRIREDITVE: ZDRAVJE – ZDRAVA, LOKALNO PRIDELANA HRANA (lahko tudi različne teme po izbiri organizatorja: pripravite plakate – tematske pogovore –predstavitve – degustacije)

K udeležbi povabimo sosednjo šolo, vrtec, občino, sosede, prijatelje,…

Predlagamo tudi in še posebej, da vsi, ki ste na obmejnem območju, enako povabite rojake, sosednjo šolo, vrtec, občino, sosede, prijatelje,…

ZABAVNE IN DRUŽABNE IGRE – MEDGENRACIJSKO SODELOVANJE
Demonstracija in prikaz gibalno – zabavno – družabnih iger nekoč in danes; v aktivnem sodelovanju vseh generacij!

GLASBENI – PEVSKI – GLEDALIŠKI NASTOPI – KULTURNI PROGRAM z nastopi mladih iz vrtcev, šol, društev in manj mladih iz domov….

11.45

IZPELJEMO IN RAZGLASIMO NAJMLAJŠI IN NAJSTAREJŠI UDELEŽENEC PRIREDITVE ter NAJŠTEVILNEJŠA DRUŽINA PRIREDITVE

11.55

ZAKLJUČNI NAGOVOR in povabilo k rednemu gibanju, telovadbi, druženju in medgeneracijskem sodelovanju skozi vse leto

POMEMBNO:

PRIJAVIMO PRIREDITEV

ORGANIZACIJO POSAMEZNE PREREDITVE VKLUČITE STROKOVNI KADER ŠOLE, STARŠE, UČENCE

POVABIMO TUDI: ŽUPANE, POSAMEZNE ŠPORTNIKE, ESTRADNIKE, DRUŠTVA UPOKOJENCEV, DOMOVE ZA OSTARELE, GASILCE,POLICIJO, DRUŠTVA KMEČKIH ŽENA, PRIDELOVALCE SADJE, ROKOLDELCA, OBRTNIKE; KMETIJE, EKO KMETIJE, VRTNARIJE, ČEBELARJE, PLANINCE, ŠPORTNA DRUŠTVA, USTANOVE , POSAMEZNIKE,…

PRAVOČASNO ZEZNANIMO Z DOPISOM IN POPVABIMO ODGVOORNE IZ ZDRAVSTVENIH DOMOV

PRAVOČASNO SEZNANIMO Z DOPISOM OBČINO, POVABIMO ŽUPANA,…

PRAVOČASNO ZEZNANIMO Z DOPISOM IN POPVABIMO ODGVOORNE IZ LOKALNIH MEDIJEV,…

Konec prvega tedna meseca aprila bomo na naslov šola ali vrtca poslati:

plakate 9. DIGVG

priponke 9. DIGVG – naj jih imajo vsi organizatorji, demonstratorji in gostje pripete na vidnem mestu,

diplome za NAJ-starejši/mlajši udeleženec, NAJ-številčnejša družina prireditve.

Dva dogodka, » ŠPORT in ŠPAS – 9. DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ«, bomo snemali in oddajo predvajali na RTV SLO2, predvidoma maja in oktobra 2016.

V tednu po prireditvi nam OBVEZNO pošljite spisek vseh sodelavcev, da bomo lahko pripravili in vsem poslali PRIZNANJE in ZAHVALO. Enako prosimo pripravite in objavite poročilo na svoji spletni strani, poročilo pošljite tudi na info@sportspas.si. Vključuje naj sam program, potek programa, slikovni in video zapis ter tudi skupno število udeležencev prireditve.

Po posvetovanju s posameznimi organizatorji letos nismo izvedli koordinacijskih srečanj, saj je obveljalo večinsko mnenje, da niso potrebna. V kolikor sami ocenjujete, da se ga vendar želite, se bomo srečali v najkrajšem času, lahko pa nas tudi pokličete na 040 414 000 ali nam pišete na info@sportspas.si.

PRIREDITEV JE MOGOČE PRIJAVITI IN ORGANIZIRATI TUDI V JESENI 2016!

ŽE SEDAJ VAS VABIMO NA SODELOVANJE V NOVI SEZONI, V š.l. 2016/17!

Prijave pošljite na info@sportspas.si.

Želimo Vam uspešno organizacijo, lepo vreme in razigrano prireditev!

Zavod MEDIA ŠPORT

Predsednik, Slavko Sakelšek