Točke za napredovanje

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10) predpisuje, da se dodatno strokovno delo strokovnega delavca, ravnatelja oziroma direktorja, povezano z vzgojno‑izobraževalnim delom kot je organizacija prireditve ŠPORT in ŠPAS vrednoti in točkuje z dvema točkama (20.b člen, 33. odstavek). Na vsako ustanovo je omejeno do največ 5 koordinatorjev, ki so upravičeni do točk.

Prireditev ŠPORT in ŠPAS je objavljena med uradnimi razpisi interesnih programov športa otrok in mladine za šolsko leto 2016/17 – Informator 2016/2017, stran 80.